Рoзділи сайта
*Моніторинг якості знань
Бальне оцінювання у 2019-2020 н.р. - 580 учнів. Усі учні атестовані. 
Вербальне оцінювання у 2019-2020 н.р. - 199 учнів.
Якісний показник по закладу становить 77%: початкова школа 84%, середня базова школа 71 %,
старша основна 75%.
Середній бал по закладу: 8 балів.
Учнів, які навчаються на високому рівні знань -44 учні (7.7%), на достатньому- 238 учнів
(41%), середньому-238 учні (41%) , мають оцінки низького рівня з окремих предметів- 60 учнів (10.3%).
Показник якості навчання ПЯН,% - 60.44%
Звільнені від ДПА 4-ті класи -87 учнів, 9-ті класи -55учнів.