Рoзділи сайта
Шкільна бібліотека

 

 Ласкаво просимо до нашої бібліотеки!

Фонд бібліотеки - 33911

Фонд художньої літератури - 16337

 

       Шкільна бібліотека працює в напрямку забезпечення всіх  читачів - вчителів своєчасною інформацією про новинки літератури відповідно до обраних проблемних тем по підвищенню кваліфікаційного рівня та самоосвіти. А саме:

-              підготовка матеріалів до педрад;

-              нарад при директорі;

-              конференцій;

-              засідань методоб'єднань;

-              предметних тижнів.

       Головний напрям роботи з читачами - учнями активізація читання. Для цього проводяться бібліографічні огляди нових надходжень до бібліотеки: «Знайомтесь - нова книга», « Нова учбова література». Своєчасно поповнюються новими матеріалами тематичні полиці, які допомагають краще засвоїти шкільну програму, а саме:

-              Моральні цінності українського народу;

-              Юному натуралісту ,філологу ( до предметних тижнів - відповідна полиця);

-              Закон і ти.

       Разом з класоводами, класними керівниками бібліотека приймає посильну участь у підготовці масових заходів для різних категорій читачів. З активом  бібліотеки та гуртком « Книголюб» проводить заходи по збереженню навчальної книги та популяризації художньої літератури, співпрацює з дитячими письменниками - земляками ( презентації нових книг, творчі зустрічі).

 

Прочитай в шкільній бібліотеці 

Патріотичне виховання. 

 

На допомогу в навчальному процесі

На допомогу батькам обдарованих дітей

1. Поняття обдарованості.

2. Поради батькам щодо роботи з обдарованими дітьми.

3. Підтримання талановитої дитини батьками.  

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ДОВІДНИКИ

www.uk.wikipedia.orgiкiпедiя" - україномовна версiя енциклопедiї. Пошук за статтями вiльної унiверсальної енциклопедiї, написаних українською мовою. Вибранi статтi, цiкавi факти, поточний день в iсторiї, посилання на тематичнi портали i спорiдненi проекти.

www.krugosvet.ru "Кругосвет" - унiверсальна енциклопедiя Рубрикатор за категорiями: iсторiя, медицина, технологiї та iн. (статтi, карти, iлюстрацiї). Пошук за темами та алфавiтом. Версiї для друку. Вiдомостi про продукт на CD.

www.dic.academic.ru "Dic.academic.ru" - онлайн-словники i енциклопедiї .Пропонується обширна пiдбiрка словникiв i енциклопедiй: фiнансовий i економiчний словники, англо-росiйський словник фiнансових термiнiв, словник Даля, сучасна енциклопедiя та iн.

 www.encyclopedia.ru "Свiт енциклопедiй" - довiдкова система. Огляд унiверсальних i спецiалiзованих iнтернет-енциклопедiй, словникiв. Можливiсть розмiщення, конференцiя.

www.rubricon.com "Рубрикон" - енциклопедiї в iнтернетi. Платний доступ до повних електронних версiй енциклопедiй i словникiв. Тематичний каталог енциклопедiй. Анонси статей, пошук за анонсами. Описи пакетiв видань, цiн

www.edic.ru "Edic" - енциклопедичнi словники. Великий енциклопедичний та iсторичний словники онлайн. Пошук за словниками.

www.wikiznanie.ru "ВикиЗнание" - унiверсальна енциклопедiя. Вiльна безкоштовна гiпертекстова on-line енциклопедiя, з можливiстю редагування статей для всiх охочих.

www.sci.aha.ru/ALL/ "All-in-one" - енциклопедичний довiдник. Одиницi вимiрювань, числова i фактична iнформацiя практично по всiх сферах людської дiяльностi (вiд елементарних частинок i всесвiту до природи, географiї, мови, культур i iсторiї).

www.persons.com.ua Бiографiчний банк даних "ОСОБИСТОСТI". Банк даних "Особистостi" мiстить близько 60 000 бiографiй людей, що залишили слiд у iсторiї людства, а також додатковi данi, згрупованi по розділам: власне бiографiя, посилання на Iнтернет-джерела, зв`язки з iншими особистостями, додатковi текстовi, графiчнi, аудiо- та вiдео матерiали

 www.mirslovarei.com "Мир словарей" - бiблiотека словникiв. Словники i енциклопедiї з пошуковою системою за ключовими словами: Великий енциклопедичний, Етнографiчний, Будiвельний, Фiнансовий, Словник комп'ютерного жаргону та iн.

 www.floranimal.ru "Floranimal" - про тварин i рослини. Iлюстрованi статтi про рiзнi види тварин i рослин (алфавiтна систематизацiя). Розважальнi новини зi свiту тварин. Тести та iгри. Фотогалерея.

www.businessvoc.ru "Businessvoc.ru" - бiзнес-словник. Пропонується рiзна економiчна iнформацiя, представлена у формi бiзнес-словника в електронному виглядi. Роздiли: зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть, право, iнвестицiї, реклама та iн.

www.korolenko.kharkov.com      www.e-reading.org.ua , www.readbookz.com , allbooks.in.ua - онлайн бібліотеки http://www.usembassy.kiev.ua/irc_ukrroadmap_ukr.htm  Український путівник по Інтернету - Вибрана вебліографія українського путівника по Інтернету є проектом Відділу преси, освіти та культури Посольства Сполучених Штатів в Україні

Бібліотеки України

www.ukrlib.com.ua Бібліотека української літератури: 

  Перелік бібліотек

http://www.nbuv.gov.ua/  - Національна бібліотека України ім. Вернадського.

http://www.apsu.org.ua - Академія педагогічних наук України.

http:// UAmedia.visti.net/Link - українська преса в INTERNET.

www.ukrlibword.kiev.ua  -бібліотечний сайт України.

http://www.Loc.gov/  -Бібліотека Конгресу США.

http://www.edu-ua/net/library/  - Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О.Сухомлинського

http://ukrlit/iscool.net/- український літературний журнал

http://allrefetrats.narod.ru  -колекція україномовних рефератів

http://allbest.ru/refall.htm  - глобальний механізм пошуку рефератів

http://members.spree.com/scifi/paulfatrov/index/html  - все для учнів

Електронні бібліотеки

//www.utoronto.ca/elnl/masn-nkr/html- Електронна бібліотека  української літератури

//poetyka.uazone.net- Бібліотека української поезії

http://www.sntenetrs.ytt/lib/  - Електронна бібліотека «Просвіта»

http://lib.ru//- Бібліотека Максима Мошкова

http://publsc-library.narod.ru/  - Публічна електронна бібліотека Е. Пескіна  

http://www.ruthenia.ru/60s/  - Російська поезія 60- х років

http://www.ipl/org/  - Публічна електронна бібліотека

Довідники

http://defacto.examen.ru/  - база знань

http://akter/spb.ru/  - «Актори Росії»

http://actors.khr.ru/  - «Актори радянького кіно»

http://armor.kiev.na/army/index/html  - «Армія»

http:// biology.krc.karelia/ru/mskc/ - «Справочні матеріали»

http://www.rnbricon.ru/ - «Рубрикон»

http://insa.ru/map/worid/info/contry.html - «Країни світу»

http://www.terms.ru/index/htm - «Терміни і  визначення»

Словники

http://dis.academik/ru/ - «Academic»

http://edik.ru/ - Edic

http://www.slovarik.ru - Slovarik

http://slovari.nov.ru/ -«Великий Новгород»

http://koliry.astguru.com/ - Бібліографічний російський словник

http://encycloped.narod.ru/ -  Ефрон

http://www.rulers.narod.ru -  «Всесвітня історія в особистостях»

http://vidahl.agava.ru/ -  Словник Даля

http://slov.by.ru/ - Словник  іншомовних слів

http://www.moskov-crimea.ru/ - Історичних  постатей та назв

http://www.kulichri.com/ - Крилатих висловів

http://qoker.botik.ru/ - «Міфологія Давньої Греції і Риму»

http://www.vultitran.ru/ - «Мнльтитран»

http://russia.agama.com/ - Словник Ожегова

http://kto.brand.ru/ - Поліграфічний словник

http://psi.webzone.ru/ - Психологічний словник

http://www.rusfam.ru/ -  Російських прізвищ

http:// www.teatr.zhurnal.ru/ - Театральний словник

Енциклопедії

http://www.ukrop.com/ - «Укроп»

http://encyclopeia.astrologer.ru/ - Астрологічна енциклопедія

http://magnet.ru/  -  Енциклопедія афоризмів

http://rfdata.al.ru/ -  Енциклопедія міст и регіонів  Росії

http://www.krugosvet.ru/ -Навколосвіту

http://www.cooksng.ru/ -  Кулінарія

 

 

 Шановні батьки!

Вміння читати - це невід'ємна частина культури: бо воно вчить мислити, набувати знання та розвивати уяву. Книга та Інтернет йдуть поруч. І діти на жаль все більше віддаляються від книги. З читаючої країни ми на жаль перетворюємося в країну, що вміє читати. Роль книги в формуванні дитини, її характеру, асоціативної поведінки через ототожнення з героями книг надзвичайно велика. І тому рекомендації батьків у читанні літератури має дуже велике значення. 

 Щоб дитина  була успішною в школі і майбутньому житті   необхідно  досягти необхідного рівня    техніки читання та усвідомленості прочитаного                                                                                      
-         оптимальне читання - від 120 до 150-ти слів за хвилину. Саме за такої швидкості досягається краще розуміння тексту.
Практика  показує6-8-х класах успішно встигаючими в основному були ті, хто наприкінці початкового навчання читав 130-170 слів за хвилину, учнями із середнім рівнем навчальних досягнень - 100-140 слів за хвилину, а з низьким - 80-90 слів за хвилину. Швидко читають зазвичай ті учні, які читають багато.
Необхідно враховувати темперамент дітей. Норма:
-         холерики вимовляють 150слів за  хвилину
-         сангвініки -130
-         флегматики - нижче 120
Необхідно розвивати інтерес до читання:
-         книги повинні бути різножанрові (пригоди, казки, розповіді про тварин, про ровесників тощо);
-         книги повинні бути в кожному дому;
-         дитина повинна поетапно з допомогою батьків, вчителів, бібліотекаря підбирати книги для домашньої бібліотеки;
-         записати дитину до шкільної та дитячої бібліотек;
-         родинне читання книг;
-         обговорення прочитаного, ілюстрацій в книзі, акцентування на обов'язковому знанні прізвища автора та назви книги;
-         бажано, щоб дітям виписували дитячі журнали і газети;
-         особистий приклад - читаючі батьки - читаючі діти
Дитина повинна читати книгу:
-         починаючи читання з обкладинки та титульної сторінки книги;
-         не пропускати описів природи та роздумів автора;
-         і до самого кінця
-          треба привчити дітей берегти книгу.
Корисні ресурси Інтернет
Шановні батьки! В Інтернеті ви знайдете безліч цікавої інформації про важливість читання і поради, як досягти гармонійного, всебічного розвитку дитини:
http://www.alldeti.com/ - цей ресурс створений для того, щоб кожен з батьків міг знайти відповіді на хвилюючі запитання і таким чином поліпшити процес дорослішання своїх дітей. На сайті будуть порушуватися питання виховання, охорони здоров'я, харчування дітей тощо.
http://babynet.ru/ - практикум для батьків. Сайт призначений для молодих батьків і для тих, хто тільки збирається ними стати. Ви знайдете відповіді на більшість питань, що хвилюють Вас з моменту планування вагітності і до моменту вступу дітей у доросле життя.
http://detky.in.ua/ - cайт  "Наші діти" - вчимося бути батьками! Найкращий сайт для молодих батьків.
http://www.kid.ru/ - дитина - вагітність, пологи, діти і батьки. Планування дитини, вагітність і пологи, вибір пологового будинку, щомісячний календар вагітності, виховання дітей різного віку...
http://malishi.ru/ - статті, публікації про виховання і навчання дітей, ранній розвиток малечі. Ігри та іграшки дитини: від немовляти до школяра.
http://www.mamashkam.ru/ - сайт для батьків про дітей. Матеріали для навчання дітей дошкільного та шкільного віку, здоров'я та розвитку дітей, сім'ї. Дітлахи, батьки, побут і дозвілля, корисні поради, дитячий довідник, форум, щоденники, конкурси, особистий кабінет - такі рубрики ви знайдете на цьому сайті.
http://www.nanya.ru/ - НЯНЯ. Головний сімейний портал країни. Все про дітей.
http://www.parenting.ru/ - мамам і татам про дітей. Все, що вам необхідно знати, щоб виростити і виховати свою дитину. Від підготовки до вагітності і до підліткових проблем.
http://www.solnet.ee/parents/ - щоденний пізнавально-розважальний портал для дітей, батьків та педагогів. Конкурси і вікторини, віртуальна школа для малюків, ігри і мультфільми, методики раннього навчання, консультації дитячих фахівців, сценарії свят, батьківський досвід, служба розсилки віртуальних листівок.
http://uti-puti.com.ua/ - Київський сімейний портал, створений з метою щирої турботи про благополуччя Вашої родини.
 https://docs.google.com/document/d/13XWlznl_dtskRhyQ_jVsy1gOBY-FOygudwWUnqFU9Yw/edit?pli=1. Рекомендації для батьків про організацію домашнього читання
http://pstgu.ru/download/1149761892.solovjeva.pdf. Традиції родинного читання
http://chitalochka-ru.ru/chteniye/semeynoe-chtenie.html. Незаслужено забуте сімейне читання
http://detberdsk.ucoz.ru/index/o_semejnom_chtenii/0-30. Родинне читання. Навіщо?
http://www.russianlibrary.ca/rlib/ru/content/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9. Щоб дитина любила читати. Поради батькам
http://www.umnitsa.ru/cat/videokurs-dlja-roditelej-obuchenie-chteniju-s-peljonok/.  Відеокурс «Навчання читанню з пелюшок»
http://www.kid.ru/rebenok/doman317.php. Як навчити вашу дитину читати
http://rudocs.exdat.com/docs/index-395546.html?page=6. Думка А.С.Макаренка щодо питання дитячого читання
http://www.solnet.ee/parents/p11_01.html Як навчити дитину читати?
http://freeedu.ru/modx/deti-uchatsya-chitat-samostoyateln Розповіді батьків анскулерів про те, як їхні діти навчились читати.
http://www.prodlenka.org/domashnee-vospitanie/rekomendatcii-roditeliam-pri-chtenii-knig-detiam.html. Рекомендації батькам першокласників «Перші кроки до читання»
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/organizaciya-zanyatiy-chteniem .Організація занять читанням. Поради батькам першокласників
http://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/rekomendacii-roditelyam-pervoklassnikov-ot-uchitelya. Рекомендації вчителя-логопеда батькам майбутніх першокласників.
http://do.gendocs.ru/docs/index-44988.html. У витоків читання за Джеральдіною Чейпі (поради батькам першокласників)
http://infocbs.mirniy.ru/mir_detstva/parents_reading/ .Віртуальні книжкові виставки для батьків «Виховуємо маленького читача». АзБукоВедення.
http://csdb.ufanet.ru/mb38/4/1.html. Книги для родинного читання
http://do.gendocs.ru/docs/index-140780.html. Список літератури для самостійного читання та читання на канікулах (1-4 кл.)
Батькам про дитяче читання http://www.baikalib.ru/virual_exibit/semya_read/3razdel.php. Батькам про дитяче читання
 http://orlovka.crimea.ua/biblioznajka/lesson-4. Учись бути читачем
http://orlovka.crimea.ua/biblioznajka/lesson-2. Історія книги 
http://tehno.claw.ru/shared/kinder/0900.htm. Як друкують книги
http://pogovorki.net/cat10/. Прислів'я та приказки про книгу 
http://zanimatika.narod.ru/DetKniga2.htm. Прислів'я та афоризми про книгу
Учись бути читачем http://orlovka.crimea.ua/biblioznajka/lesson-4
Як берегти книгу http://orlovka.crimea.ua/biblioznajka/lesson-5. Як берегти книгу
http://orlovka.crimea.ua/biblioznajka/lesson-6. Із чого складається книга 
http://www.websib.ru/fio/works/117/group3/page10.htm. Що таке ілюстрація? 
 Мультфільми про бібліотеку, книги та читання
https://www.youtube.com/watch?v=Ld3B6QCDr48 .Фантастичні книги, що літають (2011)
https://www.youtube.com/watch?v=UYYZKNY4_SE. Гришкині книжки (1978)
https://www.youtube.com/watch?v=f6Zqpf0FELM. Мультфільм про те, звідки з'являються вільні діти
https://www.youtube.com/watch?v=hb359KoXQk0. Дітки із класу 402 - 8 Серія (Бібліотека Артура)
https://www.youtube.com/watch?v=owfLirq-ep8. Як поводитися в бібліотеці